razlozi za pokretanje projekta

Nemogućnost dostatnoga obrazovanja u pogledu poznavanja, korištenja i razumijevanja suvremene vizualne umjetnosti, medija i video tehnologije kroz postojeći redoviti odgojno-obrazovni proces i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, motivirala nas je da pokrenemo projekt Jedan na Jedan.

Hrvatsko je tako i danas jedna od rijetkih europskih zemalja koje imaju samo jedan sat likovne kulture tjedno u svojim školama, dok se satnica u većini zemalja Europske Unije kreće između 2 i 4 sata tjedno.jedannajedan_4

U srednjim školama je likovni odgoj sveden je na minimum te se većina srednjoškolaca ne susreće s novim umjetničkim praksama, posebice ne s domaćom suvremenom umjetničkom scenom i stvaralaštvom. Dok postojeći nastavni plan i satnica likovnoga odgoja dostatna samo za površno prolaženje kroz povijesne periode umjetničkog stvaralaštva, te najčešće i isključuje suvremenu produkciju (od 1950-ih nadalje) što naposljetku stvara nerazumijevanje građana za suvremene likovne i kritičke prakse koje su orijentirane upravo prema njima. Iako sami žive u vremenu u kojem prevlast imaju vizualni mediji i komunikacija, koji imaju dominantne uloge u njihovim svakodnevnim životima, jasno je da je razina o vizualnom na tragično niskim granama zbog nepoznavanja i nerazumijevanja istoga.

Projektom Jedan na Jedan učenike inovativnim pristupom, kroz direktnu komunikaciju i interakciju sa suvremenim hrvatskim umjetnicima, na najneposredniji način ćemo približit vizualnoj kulturi i suvremenom domaćem stvaralaštvu

Osnaživanje inovativnosti i kreativnosti, kao jednog od strateških ciljeva, aktivno potiče cjelovit induvidualni razvoj svakog djeteta i mlade osobe. Umjetnosti pridonose osobnom doživljaju i razumijevanju svijeta, oblikuju uvjerenja, stavove i svjetonazore, pokreću osjećajnost, pojačavaju ranija iskustva, razvijaju kritičku svijest i omogućuju viziju drugačijega svijeta. Time postižemo razvoj sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim zbivanjima te osposobljenost za prihvaćanje i sudjelovanje u izgradnji sustava vrijednosti primjerenog načelima suvremene demokracije.